help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Programmawet (I) van 29 maart 2012


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/03/2012
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/04/2012
Editie:3
Pagina:22143
 • 06/11/2013 (Duitse vertaling)
  art. 2
 • 01/02/2013 (Duitse vertaling)
  Titel 8, Hoofdstuk 5, Afdeling 2 (art. 122 tot 142)
 • 12/12/2012 (Duitse vertaling)
  Art. 49 tot 62, 66 tot 79, 81 tot 105, 107 tot 112, 119 en 121
 • 06/08/2012 (Duitse vertaling)
  Art. 23 tot 30, 33 tot 38, 63 tot 65, 143 tot 177, 180 en 181
 • 01/06/2012 (Duitse vertaling)
  Art. 1, 3 tot 21, 44 tot 46
Advies van de Raad van State 50883 + 50967 + 51016
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 3 tot 14: 01/01/2014 (uiterste datum; de Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de bovenvermelde datum) (art. 15).
Art. 16: oorspronkelijk bepaald op 01/05/2012 en uitgesteld tot een datum te bepalen bij de Koning door art. 19, zoals vervangen door art. 129 van de W 22/06/2012
Art. 17 en 18: oorspronkelijk bepaald op 01/05/2012 en uitgesteld tot 01/06/2012 door art. 19, zoals vervangen door art. 129 van de W 22/06/2012
Art. 23 tot 28: 01/01/1999 (art. 29)
Art. 30: 09/12/2011 (datum afgeleid uit dit artikel)
Art. 31: 01/01/2012 (art. 32)
Art. 33 tot 37: 01/04/2012 (art. 38)
Art. 42: 01/01/2012 (datum afgeleid van de wijziging die aan art. 75 van de programmawet van 23 december 2009 wordt aangebracht bij art. 43 van deze wet)
Art. 44: 01/01/2014 (uiterste datum; de Koning kan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de bovenvermelde datum) (art. 45)
Art. 47: 01/09/2011 (art. 48)
Art. 49 en 50: 01/01/2012 (art. 51)
Art. 52 en 53: 01/01/2012 (art. 54)
Art. 57: dag van bekendmaking (art. 58)
Art. 59: 01/07/2012 ("op de eerste dag van het trimester na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")(art. 60)
Art. 81: 01/05/2012 ("op de dag [lees: op de eerste dag] van de maand volgend op die waarin deze wet in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt") (art. 82)
Art. 83: dag van bekendmaking (art. 84)
Art. 107 tot 112 (Titel 8, Hoofdstuk 1): 01/07/2012, "tenzij in de Nationale Arbeidsraad vóór die datum een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten die door de Koning algemeen bindend wordt verklaard en die voorziet in een alternatief mechanisme dat de doelstelling van dit hoofdstuk bereikt"
Art. 113: te bepalen door de Koning (art. 114)
Art. 117: 01/01/2011 (art. 118)
Art. 119 en 120: 01/01/2012 (art. 121)
Art. 122 tot 134: 01/01/2012 (art. 137)
Art. 135: 15/10/2009 (art. 137)
Art. 136: 01/01/2012 (art. 137)
Art. 138: 01/04/2012 (art. 142)
Art. 143: "vanaf aanslagjaar 2013, met dien verstande dat artikel 143 op het vlak van de bedrijfsvoorheffing, slechts wordt toegepast op de voordelen van alle aard die worden toegekend vanaf 1 mei 2012 " (art. 153)
Art. 144: "vanaf aanslagjaar 2013, alsmede op meerwaarden, waardeverminderingen en minderwaarden gerealiseerd vanaf 28 november 2011, op minderwaarden en waardeverminderingen die in de boekhouding zijn opgenomen vanaf 28 november 2011, en voor verrichtingen of overbrengingen die plaatsvinden vanaf 28 november 2011, tijdens een belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste op de datum van bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad en is verbonden aan het aanslagjaar 2012"(art. 153)
Art. 145: oorspronkelijk "vanaf aanslagjaar 2013" (art. 153) en gewijzigd als het volgt door art. 85 van de W 22/06/2012: "van toepassing op de inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012"
Art. 146: "vanaf aanslagjaar 2013, alsmede op meerwaarden, waardeverminderingen en minderwaarden gerealiseerd vanaf 28 november 2011, op minderwaarden en waardeverminderingen die in de boekhouding zijn opgenomen vanaf 28 november 2011, en voor verrichtingen of overbrengingen die plaatsvinden vanaf 28 november 2011, tijdens een belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste op de datum van bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad en is verbonden aan het aanslagjaar 2012" (art. 153)
Art. 147, 1°: "vanaf aanslagjaar 2013, alsmede op meerwaarden, waardeverminderingen en minderwaarden gerealiseerd vanaf 28 november 2011, op minderwaarden en waardeverminderingen die in de boekhouding zijn opgenomen vanaf 28 november 2011, en voor verrichtingen of overbrengingen die plaatsvinden vanaf 28 november 2011, tijdens een belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste op de datum van bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad en is verbonden aan het aanslagjaar 2012" (art. 153)
Art. 147, 2°: te bepalen door de Koning, en uiterlijk op 01/07/2012 (art. 153) en bepaald door KB 27/06/2012 voor bevestiging van de inwerkingtreding op deze datum
Art. 147, 3°, wat de aanvulling van artikel 198 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met een derde en vierde lid betreft: "vanaf aanslagjaar 2013, alsmede op meerwaarden, waardeverminderingen en minderwaarden gerealiseerd vanaf 28 november 2011, op minderwaarden en waardeverminderingen die in de boekhouding zijn opgenomen vanaf 28 november 2011, en voor verrichtingen of overbrengingen die plaatsvinden vanaf 28 november 2011, tijdens een belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste op de datum van bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad en is verbonden aan het aanslagjaar 2012" (art. 153)
Art. 147, 3°, wat de aanvulling van artikel 198 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met een vijfde tot een negende lid betreft: te bepalen door de Koning en uiterlijk op 01/07/2012 (art. 153) en bepaald door KB 27/06/2012 voor bevestiging van de inwerkingtreding op deze datum
Art. 148 , 2°: "vanaf aanslagjaar 2013, alsmede op meerwaarden, waardeverminderingen en minderwaarden gerealiseerd vanaf 28 november 2011, op minderwaarden en waardeverminderingen die in de boekhouding zijn opgenomen vanaf 28 november 2011, en voor verrichtingen of overbrengingen die plaatsvinden vanaf 28 november 2011, tijdens een belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste op de datum van bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad en is verbonden aan het aanslagjaar 2012" (art. 153)
Art. 151: "vanaf aanslagjaar 2012". Echter, art. 307, § 1, tweede lid, van Wetboek 10/04/1992, zoals gewijzigd door art. 151, 1°, treedt enkel in werking "vanaf aanslagjaar 2013, wat de bevestiging in het aangifteformulier betreft dat de nummers van de buitenlandse rekeningen waarvan het bestaan is aangegeven in de aangifte voor aanslagjaar 2012, zijn aangemeld bij het centraal aanspreekpunt." (art. 153)
Art. 152: "van toepassing op de inkomsten verkregen vanaf 01/01/2012" (art. 153)
Art. 157 tot 163: te bepalen door de Koning en uiterlijk op 01/07/2012 (art. 164) en bepaald door KB 27/06/2012 voor bevestiging van de inwerkingtreding op deze datum
Art. 167: "vanaf aanslagjaar 2013,alsmede op rechtshandelingen of het geheel van rechtshandelingen die zijn gesteld tijdens een belastbaar tijdperk dat afsluit ten vroegste op de datum van bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad en is verbonden aan het aanslagjaar 2012. Elke wijziging die vanaf 28 november 2011 aan de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt aangebracht, is zonder uitwerking voor de toepassing van de bepaling in art. 167". (art. 169)
Art. 168: "van toepassing op de rechtshandelingen of het geheel van rechtshandelingen die éénzelfde verrichting tot stand brengt, die zijn gesteld vanaf de eerste dag van de tweede maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad" (art. 169)
Art. 170, 2°: 01/01/2014 (art. 177)
Art. 180: 01/01/2012 (art. 181)

Overgangsbepalingen: art. 153, zesde lid en art. 169, eerste lid, tweede zin

Periode van geldigheid van 01/01/1999 tot ...