help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 13 november 2011 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 oktober 2010 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de uitvoering van de Verordeningen van de Europese Gemeenschappen betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/2011
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/2011
Editie:1
Pagina:80723
Advies van de Raad van State 48928
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/01/2012 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 08/10/2010