help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/12/2011
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2011
Editie:4
Pagina:81644
  • 21/02/2012 (Duitse vertaling)
    Art. 97 tot 100 (BS, p. 11926)
    Art. 85, 86, 92 tot 95 en 100 (BS, p. 11928)
    Art. 1, 17 tot 56, 70, 71, 74, 77, 78, 80, 84, 87 tot 92, 96 en 100 tot 128 (BS, p. 11935)
  • 25/01/2012 (Duitse vertaling)
    Art. 1 en 10 tot 14
Advies van de Raad van State 50647 + 50689 + 50742
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: 10de dag na bekendmaking
Art. 2: 01/01/2012 (art. 9)
Art. 3: 01/01/2009 (art. 9)
Art. 4 tot 8: 01/01/2012 (art. 9)
Art. 10 tot 19: 10de dag na bekendmaking
Art. 20: van toepassing op de bedrijfsvoorheffing en de roerende voorheffing die zijn gestort vanaf 1 januari 2011 (art. 24)
Art. 21 tot 23: 10de dag na bekendmaking
Art. 25 tot 37: van toepassing op de inkomsten toegekend of betaalbaar gesteld vanaf 1 januari 2012 (art. 38)
Art. 39 en 40: van toepassing op de voordelen van alle aard toegekend vanaf 1 januari 2012 (art. 52)
Art. 41, A, 1° tot 3°: van toepassing op de uitgaven die worden betaald in 2012 (art. 52)
Art. 41, A, 4°: van toepassing vanaf aanslagjaar 2013 (art. 52)
Art. 41, A, 5°: van toepassing op de uitgaven die worden betaald vanaf 1 januari 2012 (art. 52)
Art. 41, B : van toepassing op de uitgaven die worden betaald vanaf 1 januari 2013 (art. 52)
Art. 42: van toepassing vanaf aanslagjaar 2014
Art. 43 en 44: van toepassing op de voordelen van alle aard toegekend vanaf 1 januari 2012 (art. 52)
Art. 45: van toepassing vanaf aanslagjaar 2013 (art. 52). Opgelet: elke wijziging die vanaf 28 november 2011 aan de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt aangebracht, is zonder uitwerking voor de toepassing van de bepalingen als vermeld in artikelen 45 en 52, vierde lid, wat de inwerkingtreding van dat artikel 45 betreft, van deze wet (zie, op dit punt, art. 58 van de wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen).
Art. 46 tot 50: van toepassing op de voordelen van alle aard toegekend vanaf 1 januari 2012 (art. 52)
Art. 51: van toepassing vanaf aanslagjaar 2013 (art. 52)
Art. 53 tot 55: 01/01/2012 (art. 56)
Art. 57: 10de dag na bekendmaking
Art. 58 tot 60: van toepassing op de beursverrichtingen die vanaf 1 januari 2012 worden gedaan (art. 69)
Art. 61 tot 68: 01/01/2012 (art. 69)
Art. 70, eerste en tweede lid: van toepassing op de vanaf 1 januari 2012 werkelijk gedane uitgaven om een personenauto, een auto voor dubbel gebruik of een minibus in nieuwe staat te verwerven met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer (art. 71)
Art. 70, derde lid: 01/01/2012 (art. 71)
Art. 72: van toepassing op de aandelenopties aangeboden vanaf 1 januari 2012 (art. 73)
Art. 74: 10de dag na bekendmaking
Art. 75 en 76: 01/01/2012 (zie de inhoud van deze artikelen)
Art. 77 tot 83: 01/01/2012 (art. 84)
Art. 85 tot 91: 01/01/2013 en uitsluitend van toepassing op de pensioenen die ingaan vanaf die datum (art. 92)
Art. 93 tot 99: 01/01/2012 (art. 100)
Art. 101 tot 103: 01/01/2012 (art. 104)
Art. 105: dit artikel treedt in werking op 01/01/2012 maar is echter niet van toepassing op de personen die, op 1 januari 2012, de leeftijd van 50 jaar hebben bereikt of, indien het een overlevingspension betreft, de rechthebbende of een van de rechthebbenden deze leeftijd heeft bereikt op 1 januari 2012. (art. 106)
Art. 107 en 108: die artikelen treden in werking op 01/01/2013 en zijn van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op deze datum ingaan (art. 109 en 110)
Art. 111 tot 113: 01/01/2012 (art. 115) maar "de bepalingen van artikelen 111 tot 113 zijn van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2013 ingaan" (art. 114)
Art. 116 tot 118: 01/01/2012 (art. 121) maar "de bepalingen van artikelen 116 tot 118 zijn van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2013 ingaan" (art. 120)
Art. 119: 01/01/2012 (art. 121)
Art. 122 en 123: 01/01/2012 (art. 126) maar "de bepalingen van artikelen 122 en 123 zijn van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste op 1 januari 2013 ingaan" (art. 125)
Art. 124: 01/01/2012 (art. 126)
Art. 127 en 128: 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen : art. 51, 70, 2de en 3de lid, 80, 2de lid, 100, 2de lid, 106, 2de zin, 111, 2de zin, 112, 2de zin, 116, 117 en 124


Periode van geldigheid van 01/01/2009 tot ...
Opmerkingen 1) Deze wet bevat autonome normatieve bepalingen, onder andere: a) art. 75 en 76 (Dotaties aan de Leden van de Koninklijke Familie); b) art. 87 tot 91, 103, 105, 108, 113, 116, tweede lid, 119, 119/1, 122 tot 124 (Pensioenen -Pensioenen van de overheidssector, Vervroegd pensioen, Bijzondere stelsels, Pensioenen van de journalisten en luchtvaart, Gelijkgestelde periodes).

2) Art. 87, 89, 91, 2de lid, 103, 105, 113, 116, 119 en 123: de Koning kan wettelijke bepalingen wijzigen. De koninklijke besluiten genomen krachtens de artikelen 87, 89, 91, 2de lid, 103, 105, 4de lid, 113, 116, 119 en 123 van deze wet moeten door de wet bekrachtigd voor 31 juli 2012 (art. 127).