help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 december 1993 houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1992 - Sectie "14. Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1993
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/1994
Pagina:2218
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT 1992