help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 juni 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 35 van 20 juli 1967 houdende het statuut en het barema van de adviserend geneesheren die tot taak hebben bij de verzekeringsinstellingen in te staan voor de geneeskundige controle op de primaire arbeidsongeschiktheid en op de gezondheidsverstrekkingen overeenkomstig de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/06/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/2011
Pagina:43619
Advies van de Raad van State 49189
Inwerkingtreding / Uitwerking 07/08/2011: ("Het huidig besluit treedt in werking overeenkomstig artikel 6 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik van de talen in zaken van wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen")
Art. 3, 1°: 01/01/2010
Art. 4: 01/01/2010
Art. 5: 01/01/2009
Art. 6: 01/01/2008

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot ...