help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 7 juni 1991 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 1990 tot vaststelling van de modaliteiten inzake benoeming tot de graden van "eerstaanwezend" bij de Regie van Telegrafie en Telefonie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/06/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/07/1991
Pagina:15696
Advies van de Raad van State 20736
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1990