help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 29 april 2011 houdende instemming met de avenant van 7 juli 2008 (lees: 30 april 2010) aan het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/2011
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/05/2011
Pagina:28227
Advies van de Raad van State 48083
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/05/2011 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 30/04/2010