help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 april 2011 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de vertaling van de arresten van de Raad van State


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/04/2011
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/05/2011
Editie:1
Pagina:26595
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 48721
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: "Dit besluit is van toepassing op de arresten die vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit gewezen worden alsook op de arresten die vanaf 1 januari 1995 gewezen werden maar nog niet vertaald zijn."

Periode van geldigheid van 16/05/2011 tot ...