help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 mei 1991 tot bepaling, bij de Regie van Telegrafie en Telefonie (RTT), van de graden van niveau 1 die bij wege van verandering van graad kunnen worden toegekend, alsook de graden die er toegang toe verlenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/05/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/1991
Pagina:12177
Advies van de Raad van State 20735
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1990