help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlas der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 16. December 2010 zur Abänderung des Erlasses vom 12. Dezember 1997 über die Organisation und den Zuschuss für Tagesstätten für Personen mit Behinderung

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 16 december 2010 tot wijziging van het besluit van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/12/2010
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/2011
Editie:2
Pagina:10484
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2010

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot ...