help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 december 2010 houdende de goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (BOC), versie 1.1


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/12/2010
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2010
Editie:2
Pagina:83088
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2011

Buitenwerking: zie Ministerieel besluit van 25 juli 2011 (MBVO 25/07/2011) 'houdende de goedkeuring van het compendium voor de monsterneming, meting en analyse in het kader van bodembescherming (BOC), versie 1.2' (B.S.05/08/2011). Deze akte werd niet opgenomen in onze databank en het vermelde compendium is in werking getreden op 01/09/2011.

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot 31/08/2011