help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 februari 1991 tot bepaling van de voorwaarden en modaliteiten tot toekenning van een bedrag bedoeld in artikel 11, 5e lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 1990 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van de jongerenadviescentra


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/02/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/04/1991
Pagina:8791
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1990

TT 31/12/1990