help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 april 2010 betreffende de bescherming van proefdieren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/04/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/2010
Editie:1
Pagina:26336
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 46657
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 26

Periode van geldigheid van 14/05/2010 tot 09/07/2013