help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 april 2010 tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten met betrekking tot de geldelijke rechten van de militairen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/05/2010
Editie:1
Pagina:25957
Advies van de Raad van State 47665
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2011

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot ...