help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 april 2010 tot vaststelling van het bedrag van het recht voor inschrijving op de lijst van personen die gemachtigd zijn de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep te voeren en van het bedrag van het presentiegeld toegekend aan de voorzitters, aan de ondervoorzitters en aan de leden die geen ambtenaar zijn van de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/2010
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/2010
Pagina:22752
Advies van de Raad van State 47235
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 23/04/2010 tot ...