help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 14 januari 1991 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 april 1969 tot vastlegging van het model der berichten en kennisgevingen als bedoeld in de artikelen 324 en 326 van het wetboek van de inkomstenbelastingen, het ministerieel besluit nr. 13 van 17 oktober 1980 met betrekking tot de verplichtingen waartoe een belastingplichtige, eigenaar of vruchtgebruiker van een voor hypotheek vatbaar goed of van een gedeelte ervan, gehouden is en het ministerieel besluit nr. 15 van 17 oktober 1980 tot bepaling van de modellen van de berichten bedoeld in de artikelen 93ter en 93quinquies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/01/1991
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/02/1991
Pagina:3797
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1991