help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2009
Editie:1
Pagina:82362
Advies van de Raad van State 47382
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2009
Art.1: TT 01/09/2009 - 31/08/2010
Art. 3: 01/09/2008

Periode van geldigheid van 01/09/2008 tot ...
Opmerkingen Opschrift: W 22/01/1985, art. 114, §3, 1ste lid ook gewijzigd