help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 oktober 2009 houdende wijzigingen van diverse reglementaire bepalingen betreffende de kennisgeving van de beslissingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/10/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/11/2009
Pagina:71272
Advies van de Raad van State 47165 + 47000
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2009

Periode van geldigheid van 01/07/2009 tot ...