help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 27 april 1994 tot vaststelling van de vorm en wijze van toekenning van het kenteken van twee gekruiste zwaarden met bovenop een staafje met de vermelding KOREA


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/04/1994
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/06/1994
Pagina:16495
Advies van de Raad van State 23159
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking