help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 oktober 2009 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van diverse artikelen van de wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/10/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/10/2009
Pagina:69883
Advies van de Raad van State 46772
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/11/2009 tot ...