help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrest van de Raad van State nr. 196259 van 22 september 2009

"De Raad van State vernietigt het besluit van 29 oktober 1999 van de Vlaamse regering houdende de definitieve vaststelling van het "ontwerpplan" tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Turnhout op het grondgebied van de gemeente Brecht, bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2000, in zoverre het in de gemeente Brecht (kaartblad 8/5) de percelen kadastraal bekend sectie M, nrs. 44/h en 44/z, bestemt tot natuurgebied."


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 22/09/2009
Numéro: 196259
Nature de l'acte: Arrêt du Conseil d'Etat
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 26/01/2010
Page:3330
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 29/10/1999

Période de vigueur du 29/10/1999 au ...