help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 augustus 1979 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van de erkenningscriteria voor de jeugdorganisaties en jeugdcentra in het Duits taalgebied


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/08/1979
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/09/1979
Pagina:9812
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking