help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 juli 2009 tot omzetting van Richtlijn 2007/44/EG wat betreft procedureregels en evaluatiecriteria voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/09/2009
Editie:2
Pagina:61322
Advies van de Raad van State 46307
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/09/2009 tot ...