help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 juli 2009 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/08/2009
Pagina:52513
Advies van de Raad van State 46875
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1, 1°: 01/01/2009
Art. 1, 2°: 01/06/2009
Art. 2, A, 1°: 10de dag na bekendmaking
Art. 2, A, 2° tot 4°: 01/06/2009
Art. 2, A, 5°: 10de dag na bekendmaking
Art. 2, A, 6°: 01/01/2008
Art. 2, A, 7°: 01/10/2007
Art. 2, A, 8°: 10de dag na bekendmaking
Art. 2, B, 1°: 01/06/2009
Art. 2, B, 2°: 10de dag na bekendmaking
Art. 2, B, 3° en 4°: 01/10/2007
Art. 2, B, 5°: 10de dag na bekendmaking
Art. 2, B, 6°, a: 01/07/2008
Art. 2, B, 6°, b: 01/01/2009
Art. 2, B, 7°: 01/07/2008
Art. 2, B, 8°: 01/06/2009
Art. 2, B, 9°: 01/01/2008
Art. 2, B, 10°, a: 01/10/2007
Art. 2, B, 10°, b: 01/06/2009
Art. 2, B, 10°, c: 01/01/2010
Art. 2, C, 1°: 01/06/2009
Art. 2, C, 2°: 01/01/2010
Art. 3: 01/01/2008
Art. 4, 1°: 01/06/2009
Art. 4, 2°: 17/08/2009
Art. 4, 3°: 01/10/2007
Art. 4, 4° en 5°: 01/06/2009


Periode van geldigheid van 01/10/2007 tot ...