help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/04/2009
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/07/2009
Editie:1
Pagina:49597
Advies van de Raad van State 45819
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 21, 25, 42, 43 en 47: te bepalen door de Regering

Overgangsbepalingen: art. 50 en 51

Periode van geldigheid van 26/07/2009 tot ...
Opmerkingen Tenzij zij voor advies aan de Raad van State werden voorgelegd, bevat de databank geen besluiten inzake de erkenning van een beroepskwalificatie, in uitvoering van art. 12 van DVO 30/04/2009 betreffende de kwalificatiestructuur. Het BVR 20/04/2012 werd enkel als voorbeeld opgenomen.