help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 juni 2009 tot bepaling van de modaliteiten die moeten gevolgd worden door een onderneming om te bewijzen dat ze beantwoordt aan de criteria van een onderneming in moeilijkheden in de zin van artikel 14, § 4, van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/2009
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/2009
Editie:1
Pagina:45888
Advies van de Raad van State 46889
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding op de in art.28 van de wet van 19/06/2009 bepaalde datum: 25/06/2009

Buitenwerkingtreding: zie art. 28 W 19/06/2009

TT: 25/06/2009 - 01/01/2010


Periode van geldigheid van 25/06/2009 tot 01/01/2010