help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/07/1993
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/1993
Pagina:18101
Advies van de Raad van State 21915
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 38
Art. 22: te bepalen door de Koning: zie KB 20/04/1999.

Opmerkingen 1) Art. 3: "De personeelsleden worden aangeworven in de hoedanigheid van statutair ambtenaar."
2) Art. 4: "In afwijking van artikel 3, (...) kunnen personen onder het stelsel van een arbeidsovereenkomst in dienst worden genomen uitsluitend om: 1° aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften te voldoen (...)."
3) Art. 34 en 35: wijziging van terminologie in wettelijke en reglementaire bepalingen