help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 juni 2009 tot aanduiding van de activiteiten van publicitaire en commerciële ondernemingen die onderworpen zijn aan de vereenvoudigde procedure en waarvoor het milieueffectenrapport wordt opgesteld door invulling van een modelformulier


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/2009
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/06/2009
Editie:2
Pagina:44074
Advies van de Raad van State 45760
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/07/2009 tot 31/01/2020