help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Statuts du Port autonome de Charleroi du 12 février 1971


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/02/1971
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/04/1971
Pagina:4417
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking De datum is niet vermeld.

Periode van geldigheid van ... tot 15/06/2009
Opmerkingen Datum van de akte: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg wordt deze akte geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn goedkeuring.Bijlage bij
Aard Datum    
W 12/02/1971