help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 27/03/2009
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 15/05/2009
Edition:1
Page:37357
Avis du Conseil d'Etat 44839 + 45664
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2009
Art. 2.2.5: 01/09/2009 (BVR 05/06/2009)
Art. 2.2.6 tot 2.2.9, art. 3.2.17 tot 3.2.29 en art. 7.2.5 tot 7.2.15: 01/01/2010
Art. 2.2.10: te bepalen door de Regering. Opgelet: de datum van inwerkingtreding van deze bepaling, bepaalt tevens de datum van inwerkingtreding van art. 6 DVO 04/05/2018 (BS 07/06/2018, p. 47947).
Art. 7.2.18: de datum van inwerkingtreding van dit artikel dat een artikel 22/1 in het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode heeft ingevoegd is oorspronkelijk bepaald op 01/09/2009 (art. 7.5.1, eerste lid van het voorliggende decreet) en daarna bepaald op 31/12/2009 door het artikel 28 van het BVR 30/10/2009 (BS 21/12/2009, p. 80085). Als gevolg van de vernietiging van dit besluit door het ARvS n° 228796 van 17/10/2014 bepalen de artikelen 65, 1°, en 66, tweede lid, van het BVR 17/07/2015 (BS 14/08/2015, 2de editie, p. 52664) dat het artikel 22bis van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (vroeger artikel 22/1 van dit decreet dat tussentijds als artikel 22bis werd hernummerd) op 31/12/2009 in werking treedt.

Période de vigueur du 01/09/2009 au ...