help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 september 1993 tot vaststelling van de dienstnemings- en wederdienstnemingsakten van de militairen die vrijwillige prestaties leveren met het oog op het behoud op het herstel van de vrede of van de internationale veiligheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/1993
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/10/1993
Pagina:22559
Advies van de Raad van State 22590
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 2