help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de afgevaardigd bestuurder van het Selectiebureau van de Federale Overheid (Selor) van 10 maart 2009 (tot vaststelling van het) Reglement van orde voor taaltesten - Doctors en licentiaten in de rechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/03/2009
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/04/2009
Editie:2
Pagina:28616
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking De datum is niet vermeld

Periode van geldigheid van 20/04/2009 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.