help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 januari 1928 - Toepassing der wet van 2 Juli 1927, waarbij de burgerlijke persoonlijkheid verleend wordt aan de inrichtingen van hooger onderwijs en aan de van het Rijkafhangende statiën voor opzoekigen van landbouwbelang - Inrichtingsreglement aangaande de Staatslandbouwhoogeschool te Gembloers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1928
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/1928
Pagina:424
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 21/02/1928 tot ...