help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 29. Juni 2015 über Maßnahmen im Unterrichtswesen 2015

Decreet van 29 juni 2015 houdende maatregelen inzake onderwijs - 2015


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2015
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/2015
Pagina:57619
Advies van de Raad van State 57296
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2015
Art. 1: 01/09/2014
Art. 4, 2°: 01/01/2016
Art. 6, 3°: 01/01/2016
Art. 18: 01/01/2016
Art. 20: 01/01/2016
Art. 29: 01/09/2014
Art. 32: 01/09/2014
Art. 36, 2°: 01/01/2016
Art. 38: 01/01/2016
Art. 39, 3°: 01/01/2016
Art. 79: 01/09/2014
Art. 82 tot 84: 01/09/2014
Art. 85, 2°: 01/01/2016
Art. 87: 01/01/2016
Art. 88, 3°: 01/01/2016
Art. 96: 01/09/2014
Art. 99: 01/09/2014
Art. 100: 01/01/2014
Art. 101: 01/09/2014
Art. 116: 01/01/2013
Art. 117: 01/09/2014
Art. 119: 01/09/2014
Art. 120: 01/01/2016
Art. 122: 01/07/2015
Art. 127: 01/09/2014
Art. 129: 01/09/2014
Art. 144: 01/09/2014
Art. 147: 15/06/2014
Art. 148: 01/09/2014
Art. 149, eerste lid (lees: art. 149 in zoverre dit artikel een paragraaf 3 in het artikel 10.7 van het DDG 31/03/2014 invoegt; zie, op dit punt, het artikel 75 van het voorontwerp van decreet dat het artikel 149 van het ontwerp van decreet is geworden): 01/09/2014
Art. 149, tweede lid (lees: art. 149 in zoverre dit artikel een paragraaf 4 in het artikel 10.7 van het DDG 31/03/2014 invoegt; zie, op dit punt, het artikel 75 van het voorontwerp van decreet dat het artikel 149 van het ontwerp van decreet is geworden): 01/07/2015
Art. 150: 01/09/2014

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot ...