help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté ministériel du 21 janvier 2009 relatif aux modalités d’exécution de l’article 35, § 8, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/01/2009
Aard van de akte: Arrêté ministériel de la Région wallonne
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/02/2009
Editie:2
Pagina:17159
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10e jour après publication

Periode van geldigheid van 09/03/2009 tot 30/12/2012
Opmerkingen Le présent arrêté est applicable aux Centres publics d'Action sociale (art. 7)