help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 11/2009 van 21 januari 2009

"- vernietigt artikel 4, § 2ter, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, zoals ingevoegd bij artikel 2 van het decreet van 30 april 2004 houdende wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering;
- (...)."


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 21/01/2009
Numéro: 11/2009
Nature de l'acte: Arrêt de la Cour constitutionnelle
Publication(s) au Moniteur belge
Par extrait ou mention
Date: 13/02/2009
Edition:2
Page:12849
Entrée en vigueur / Effet Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum waarop de vernietigde bepalingen met terugwerkende kracht uitwerking hadden: 01/10/2001 maar handhaving van de gevolgen van de vernietigde bepaling totdat nieuwe bepalingen in werking treden en uiterlijk tot 31/12/2009.

Période de vigueur du 01/10/2001 au ...