help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 21 november 2008 tot omzetting van de Richtlijnen 2005/36/EG en 2006/100/EG en tot wijziging van de wetten van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/11/2008
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/2009
Editie:2
Pagina:11596
Advies van de Raad van State 43893
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 21/02/2009 tot ...