help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 26 juli 1993 tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juli 1992 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 5 juni 1992 betreffende financiële betrekkingen met de Federale Republiek Joegoslavië (Servië en Montenegro)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/07/1993
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/1993
Pagina:17814
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking