help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Agentschap voor Onderwijsdiensten - Werkingsreglement van de kamer voor het gesubsidieerd vrij onderwijs van het college van beroep van 6 november 2008


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 06/11/2008
Nature de l'acte: Règlement d'ordre intérieur
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 28/01/2009
Edition:2
Page:6379
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 06/11/2008

Période de vigueur du 06/11/2008 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.