help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het afdelingshoofd van de entiteit Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen van 1 september 2006 houdende subdelegatie van sommige bevoegdheden aan de ambtenaren van niveau A, B, C, D,


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/09/2006
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/11/2008
Pagina:58163
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2006
Art. 7: 01/09/2006

Periode van geldigheid van 01/04/2006 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.