help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 december 2008 tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2008
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/2008
Editie:3
Pagina:69342
Advies van de Raad van State 44891 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/01/2009 tot ...