help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 juni 2008 tot vaststelling van de administratieve toestand en de individuele geldelijke rechten van de contractuele personeelsleden van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/06/2008
Aard van de akte: Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/09/2008
Editie:2
Pagina:45965
  • 18/09/2008 (Rechtzetting)
    De rechtzetting stelt: "Deze tekst vernietigt en vervangt degene die verschenen is in het Belgisch Staatsblad van 2 september 2008, tweede uitgave, blzn. 45965 tot 45972."
Advies van de Raad van State 43960
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2008 (art. 15)

Overgangsbepalingen: art. 14

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot ...
Opmerkingen