help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 juni 2008 houdende opheffing van het koninklijk besluit van 4 april 1895 houdende voorschriften betreffende de maatregelen, na te komen voor het reizigersvervoer over Staatsspoorwegen en vergunde spoorwegen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/06/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/07/2008
Editie:1
Pagina:36978
Advies van de Raad van State 42890 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking Het besluit treedt in werking op de dag van de inwerkingtreding van het besluit van 20 december 2007 houdend reglement van de politie op de spoorwegen, met name op 14/08/2008.

Periode van geldigheid van 14/08/2008 tot ...