help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 mei 2008 tot regeling van de vergunningen van luchtverkeersleider


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/05/2008
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/2008
Pagina:28355
Advies van de Raad van State 43667
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 40 tot 43

Periode van geldigheid van 14/06/2008 tot 22/06/2015