help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 179511 van 12 februari 2008

«Vernietigd worden:
- het besluit van 21 februari 2002 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie "portant création d'un Conseil consultatif des francophones des communes de la périphérie bruxelloise";
- het besluit 2002/439 van 27 juni 2002 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie "fixant les modes de désignation des membres du Conseil consultatif des francophones de la périphérie".»


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/02/2008
Nummer: 179511
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akten

Periode van geldigheid van 21/02/2002 tot ...