help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 7 maart 2008 waarbij de sectorale regelgeving leefmilieu, natuur en energie in overeenstemming wordt gebracht met het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/03/2008
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/05/2008
Editie:1
Pagina:26317
Advies van de Raad van State 43680
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 24, 103, 2°, 131, 2°, 225, 2°, 233, 247, 315, 317, 1°, 321, 322, 323, 338, 2°, 340, 2°, 341, 2°, 391, 3° en artikel 416, 2°, 3°, 4°, 7° : te bepalen door de Regering: 01/09/2009 (BVR 15/05/2009)
Art. 293: te bepalen door de regering: 03/09/2009 (BVR 29/05/2009)
Art. 348, 350, 416, 8° en 9°: te bepalen door de Regering

Periode van geldigheid van 21/05/2008 tot ...
Opmerkingen Art. 213, 220, 224, 249, 250, 253, 256, 257, 259, 274 en 295: niet geanalyseerd, omdat de gewijzigde besluiten niet van reglementaire aard zijn en bijgevolg niet in de databank werden opgenomen.