help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 houdende vaststelling van een gedeelte van het gewestplan Oudenaarde op het grondgebied van de gemeente Wortegem-Petegem


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/04/1994
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/06/1994
Pagina:15339
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking