help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 21 december 2007 houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/12/2007
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/2007
Editie:2
Pagina:66046
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2008
Uitwerking: 01/01/2008-31/12/2008

TT 01/01/2008-31/12/2008

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot 31/12/2008