help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

NIEUW OPSCHRIFT
[Decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers]
[Decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-)pleegzorgers]
Decreet van 7 december 2007 houdende de oprichting van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid en van een Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 07/12/2007
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 21/12/2007
Edition:2
Page:64973
Avis du Conseil d'Etat 42272 + 42696 + 42897
Entrée en vigueur / Effet Te bepalen door de Regering
Artikelen 1, 2, 3, 5, 6, 7, tweede lid, 9, § 1, 10, 17 en 21: 09/04/2008
Artikelen 4, 7, eerste lid, 8, 9, § 2, 11 en 16: 01/08/2009 (eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de benoeming van de leden van de Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt)
Artikelen 12, tweede en derde lid, 15, 19 en 20: 01/01/2014 (BVR 12/07/2013)
Artikelen 12, eerste lid, 13 en 14: 01/07/2013
Artikel 18: dag dat het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen in werking treedt: 01/01/2009

Période de vigueur du 09/04/2008 au ...