help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 februari 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 1981 houdende het plan tot aflossing van de gecumuleerde schuld van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, algemeen stelsel en stelsel der zelfstandigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/02/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/04/1983
Pagina:5080
Advies van de Raad van State U - D
Periode van geldigheid van ... tot 01/01/1992